Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Medelvattenstånd 2050 och 2100 - underlag från SMHI

SMHI presenterar sina underlag för framtida havsnivåer med hjälp av vår kartvisningstjänst. Tjänsten visar hur det framtida medelvattenståndet runt Sveriges kuster kan komma att bli.

Zooma in på valfritt område genom att dubbelklicka i kartan eller använda skrollfunktionen. Det är möjligt att välja olika framtidsscenarier för utvecklingen av utsläpp. Olika inställningar (kartlager) hittar du under menyn längst upp till höger.

Syftet med kartvisningstjänsten är att underlätta för olika aktörer att se var det finns sårbara områden och på så sätt bättre kunna möta riskerna.

SMHI:s underlag visar på tre olika IPCC-scenarior (IPCC=FN:s klimatpanel) för 2050 och för 2100. Underlagen visar medelvattenytan vid de olika scenarierna, men tar inte hänsyn till tillfälliga högvattennivåer som beror på lågtryck eller stormar. Lågtryck och stormar kan alltså göra att vattenytan stiger ännu mera över det normala havsvattenståndet.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?