Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

I förgrunden två pålar som sticker upp ur vattnet och i bakgrunden Göteborgs hamn med skepp och lyftkranar. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Stabiliserade och solidifierade muddermassor används till ny hamndel i Arendal

SGI bedriver forskning och utveckling för att åtgärda förorenade sediment genom stabilisering/solidifiering som innebär att föroreningarna binds, samtidigt som jorden eller sedimenten blir mer bärkraftiga. Nu deltar vi i ett sådant arbete i Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn har börjat bygga en ny hamndel i Arendal. Nya markytor kommer att byggas med hjälp av muddermassor. De kommer att tas upp från bottnar där fördjupningar behöver göras för att behålla tillräckliga djup för fartygstrafik. Massorna är mycket lösa när de tagits upp och bottnarna innehåller olika föroreningar, främst tennorganiska föroreningar (TBT). För att man ska kunna bygga med muddermassorna behöver de således både stabiliseras och solidifieras. De nya markytorna kommer i huvudsak att anläggas utanför den nuvarande strandlinjen. Muddermassorna läggs således till stor del under vatten.

Stabiliseringen/solidifieringen innebär att valet av bindemedel och inblandningsmetod ska göras så att de föroreningar som finns i muddermassorna inte läcker ut, vare sig under genomförandet av anläggningsarbetena eller efter att hamnytorna tagits i bruk. Genom stabiliseringen/solidifieringen tillförs muddermassorna cement och andra bindemedel för att uppnå tillräcklig bärförmåga för den planerade verksamheten på hamnplanerna. Totalkostnaden för den nya hamndelen beräknas till cirka 1 miljard kronor.

Val av lämpligt bindemedel

SGI arbetar som rådgivare åt Cowi när det gäller val av bindemedel och bindemedelsmängder (recept). I samband med valen av recept har SGI provat en metodik för systematisk försöksplanering. SGI utför även laboratorietester som omfattar inblandning av bindemedel och kontroll av hur bra de olika recepten stabiliserar och solidifierar muddermassorna. För kontroll av hur bra recepten binder föroreningar i muddermassorna utför SGI utlakningsförsök.

Lång erfarenhet

SGI var bland annat ansvarig organisation för Svensk djupstabilisering, en branschgemensam forsknings- och utvecklingsinsats inom stabilisering 1995-2006. SGI har också bedrivit forskning och utveckling vad gäller stabilisering/solidifiering, bland annat i uppdrag åt Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-03-01
Hjälpte informationen dig?