Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Översvämning Foto: ronfromyork/Shutterstock

Riskanalys av föreslaget översvämningsskydd

SGI utförde på uppdrag av Uddevalla kommun en övergripande riskanalys av ett förslag på skyddsåtgärder mot höga vattenstånd i centrala Uddevalla.

Den övergripande riskanalysen bestod av en kvalitetsbedömning av det befintliga underlag som låg till grund för förslaget, och en identifiering av eventuella risker med den föreslagna åtgärden.

Riskanalysen skulle utgöra beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i kommunen. Upplägget i riskanalysen byggde därför på frågor som kommunens politiker hade formulerat innan projektet startade. Några exempel:

  • Vilka samhällsviktiga funktioner finns i området och hur skyddar vi dem från översvämning?
  • Vilka konsekvenser innebär den föreslagna barriären för de samhällsviktiga funktionerna?
  • Finns det några risker med att vi inte skyddar en del av hamnområdet där det finns förorenad mark?

De riskperspektiv som vi valde ut var hälsa/säkerhet, teknik, geoteknik, ekonomi samt en helhetsbedömning av kommunens dåvarande handlingsplan för åtgärdsarbetet.

Under 2016 har vi tillsammans med Uddevalla kommun arbetat vidare med frågor som rör översvämningsskyddet inom ett utvecklingsprojekt där vi vidarutvecklar beslutsstödsverktyget Samla för frågeställningar inom klimatanpassning och fysisk planering.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?