Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Glas fylls på med dricksvatten Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten

Förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) är ett miljö- och hälsoproblem som har lyfts fram i allt högre grad de senaste åren. Bland annat har dricksvattentäkter i Ronneby, Tullinge och Uppsala konstaterats vara förorenade med PFAS.

Det har saknats verktyg för att bedöma de risker som ett område förorenat med PFAS utgör för människa och miljö. Vi hade under 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, som ett underlag för utarbetande av generella riktvärden.

Utredningen resulterade i:

  • Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten.
  • Förslag till metodik för att riskbedöma andra PFAS-föreningar utöver PFOS.
  • Underlag för PFOS som kan användas vid beräkning av platsspecifika riktvärden för PFOS.

Slutredovisning av uppdraget

Slutredovisningen av uppdraget finns att läsa i publikationen: Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten (PDF, Okänd storlek) 

Fortsatt arbete

I vårt arbete med förorenade områden har vi identifierat högfluorerade ämnen (PFAS) som ett fokusområde. Följande arbeten aktuella:

  • Vi fortsätter vårt arbete med riskbedömning av PFAS. Vi ser över möjligheten att ta fram en metodik för att riskbedöma andra PFAS utöver PFOS. Vi följer också pågående internationella arbeten om bedömning av hälso- och miljörisker med PFAS.
  • SGI och Naturvårdsverket har tagit fram en myndighetsgemensam vägledning om hanteringen av PFAS-förorenade områden inom tillsynen av förorenade områden. Vägledningen kan laddas ner här (PDF, Okänd storlek)
  • Vinnova finansierar ett forskningsprojekt som ska utveckla nya, innovativa, metoder för att behandla jord och grundvatten förorenade med PFAS. Projektet är ett samarbete mellan SLU och SGI. Mer information om projektet PFAS-Pure.
  • SGI deltar i två olika nätverk kring PFAS. Ett myndighetsnätverk som utöver SGI består av Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, SGU, HaV, MSB, Generalläkaren samt en representant för länsstyrelserna och kommunerna. Det andra nätverket är bredare och vänder sig till myndigheter, forskare, verksamhetsutövare, producenter m.fl. Information om bransch­nätverket finns på Kemikalieinspektionens webbplats .

Här kan du läsa mer om SGI:s arbete med PFAS.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-08-31
Hjälpte informationen dig?