Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Göta älvdelegation

Under 2013 fick vi i uppgift att ta fram förslag på hur genomförande av klimatanpassningsinsatser som minskar skredrisken i Göta älvdalen kan samordnas. Bakgrunden till uppdraget var den kartering av risker för skred som vi utförde under åren 2009-2011 längs hela Göta älv.

Regeringen skriver i uppdragsbeslutet att mot bakgrund av Göta älvutredningens slutsatser är viktigt att nödvändiga åtgärder inom Göta älvdalen kommer till stånd, både utifrån dagens situation och utifrån ett klimatanpassningsperspektiv.

Vårt förslag

I utredningen föreslår vi att regeringen tillsätter en särskild delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Delegationen skall utgöras av myndigheter, kommuner och organisationer med särskilt ansvar för Göta älvdalen och föreslås bestå av 15 ordinarie ledamöter som utses av regeringen.

Slutredovisning av uppdraget

Arbetet redovisas i en rapport som överlämnades till regeringen i november 2013.

Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen (PDF, Okänd storlek) (PDF)

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-18
Hjälpte informationen dig?