Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ras och skred

Vi arbetar för att minimera de geotekniska riskerna vid samhällsplanering och byggande. Det innebär att vi förebygger ras och skred och minskar effekten av sådana naturhändelser. En viktig del i arbetet är att anpassa samhället till ett förändrat klimat med ökade vattenflöden.

Utgångspunkten är att människor ska kunna bo och färdas säkert, så att liv och egendom skyddas från naturolyckor. Vi behöver bland annat försäkra oss om att vi bygger på säker och stabil mark.

Geotekniska säkerhetsfrågor

Vår uppgift är att minska riskerna inom det geotekniska området. Med geotekniska säkerhetsfrågor menas naturhändelser av formen ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras/blocknedfall och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Ett förändrat klimat, med ökade vattenflöden och översvämning som följd, får konsekvenser för markens stabilitet och byggbarhet. Därför har vi också i uppdrag att klimatanpassa samhället.

Stöd till myndigheter

Vår roll är att stötta kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter i hela landet för att förebygga naturolyckor. Det gör vi inom vårt avgiftsfria myndighetsstöd.

Våra uppgifter inom ras och skred omfattar flera moment:

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-07
Hjälpte informationen dig?