Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stranderosion och erosionsskydd vid Löderup, Skånes kust Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Samordningsansvar stranderosion

Vi har på regeringens uppdrag ansvar för att samordna stranderosionsfrågor i Sverige. Uppgiften är att verka för minskade risker för erosion.

Utgångspunkten för arbetet är att skador till följd av stranderosion ska förebyggas. Det kan åstadkommas genom samhällsplanering med erosionsbegränsande och återställande åtgärder vid hotad bebyggelse, infrastruktur och andra skyddsvärda områden. 

  • Vi är remissinstans till länsstyrelser och kommuner vid fysisk planering.
  • Vi tar fram och utvecklar kunskap inom området.
  • Vi samverkar med svenska och internationella aktörer med ansvar för eller anknytning till frågor kring stranderosion. Vi driver bland annat ett Myndighetsnätverk för stranderosionsfrågor och Regional kustsamverkan Skåne och Halland.
  • Vi arrangerar årligen Kustmöte, ett seminarium där vi på olika teman belyser erosionsproblematiken i Sverige.
  • Vi ger stöd till kommunal räddningstjänst vid riskbedömningar i akuta situationer.
  • Vi inventerar översiktligt förutsättningar för erosion i Sverige.
Senast uppdaterad/granskad: 2019-05-24
Hjälpte informationen dig?