Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Motala ström Foto: SGI

Motala ström är ett av de två vattendrag som prioriteras i den nya, nationella planen.

Viskan och Motala ström prioriteras i ny nationell plan för skredriskkartering

30 januari 2020, 10:07

Statens geotekniska institut, SGI har uppdaterat sin plan för fortsatt arbete med skredriskkartering i Sverige. Uppdateringen innebär att Viskan i Västergötland/Halland och Motala ström i Östergötland nu prioriteras.

–Den fortsatta processen innebär att SGI skredriskkarterar de delar av Viskan och/eller Motala Ström som har liknande geologiska förutsättningar som tidigare karterade områden längs Göta älv, Norsälven och Säveån, säger HannaSofie Pedersen, avdelningschef vid SGI. Med liknande geologiska förutsättningar menas sammanhängande områden där marken består av finkorniga jordar som lera och silt.

Nytt underlag
–Den nya prioriteringen är gjord bland annat för att det finns ett nytt nationellt underlag att tillgå och att nya klimatförändringsmodeller har utvecklats sedan den tidigare prioriteringen gjordes 2013. 

Det som styr prioriteringen av vilka områden som bör karteras och i vilken ordning, är förutsättningarna för skred och vilka samhällskonsekvenser som ett eventuellt skred kan föra med sig. Hänsyn tas även till hur klimatförändringen påverkar förutsättningarna för skred i olika delar av landet. Andra faktorer som tagits med är betydande vattenkraftsproduktion, liksom antalet potentiellt förorenade områden.

Viktig faktor
En viktig faktor att ta hänsyn till vid skredriskkartering av Motala ström, är de många potentiellt förorenade områden som kan finnas i den gamla industristaden Norrköping. Även Viskan har relativt många potentiellt förorenade områden och är även sedan tidigare ett känt skredaktivt område.

SGI:s skredriskkarteringsarbete inleddes med Göta älvutredningen 2009-2012. Karteringen av Norsälven slutfördes 2015 och Säveån 2017. Utredning av Ångermanälven pågår sedan 2015 i en första etapp.

För mer information, kontakta:
avdelningschef HannaSofie Pedersen tel 031-778 65 64

Läs om tidigare karteringar
Länk till kartvisningstjänst
Läs rapport (PDF, 1,93 MB)
Se film om hållbart markbyggande

Senast uppdaterad/granskad: 2020-01-30
Hjälpte informationen dig?