Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

En nedlagd fabrik i tegel med trasiga fönster. Foto. Foto: Ebba Wadstein, SGI

Metoderna för sanering är ofta kostsamma och energikrävande.

Svensk-danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

30 januari 2018, 10:26

Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer energisnåla och kostnadseffektiva metoder för att rena marken.

Det dansk-svenska utvecklingsprojektet ”Hållbar Soil Mixing” syftar till utveckla metoder för en mer hållbar rening av jord. Bakom projektet står Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark samt Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige. Parterna, som ansvarar för sanering av förorenade mark i respektive Danmark och Sverige kompletterar varandra med olika kunskaper.

Stor erfarenhet
– I Sverige finns det stor erfarenhet av att stabilisera lerjord så att den kan bebyggas, medan det i Danmark finns stor expertis på sanering av jordföroreningar, och då särskilt när det gäller klorerade lösningsmedel, säger Klas Arnerdal, enhetschef på SGU.

Målet är att utveckla en hållbar efterbehandlingsmetod som använder 20 till 30 procent mindre energi än tidigare metoder. Den aktuella metoden går ut på att en stor ”visp” blandar järnpartiklar i jorden och bryter ner föroreningen till mindre och ofarliga delar. Men metoden försvagar i gengäld jordens bärförmåga, så man är därmed tvungen att förbättra de geotekniska egenskaperna genom att även tillsätta exempelvis cement. I Sverige har framförallt Statens geotekniska institut denna expertis.  

Effektiv metod
– SGI:s stora kunskap om markens byggbarhet med hjälp av stabilisering med olika bindemedel bidrar till att utveckla en ny energieffektiv efterbehandlingsmetod.  Arbetet ska mynna ut i en vägledning för hur tester av bindemedelsrecept bör utföras vid utvärdering av olika åtgärdsmetoder, förklarar Helene Kennedy, avdelningschef på SGI.

Stora mängder förorenad mark och begränsade ekonomiska resurser för efterbehandling gör det nödvändigt att utveckla nya och mer effektiva metoder. Ett annat syfte med projektet är att den nya metoden också ska kunna exporteras till utlandet. Resultaten i Hållbar Soil Mixing kan därför också få betydelse för det framtida uppdragsarbetet hos SGU och SGI.

Fakta

  • Hållbar Soil Mixing startades i oktober 2017 och löper över tre år.
  • Hållbar Soil Mixing  är det första i sitt slag där danska och svenska myndigheter går samman i ett långvarigt samarbete. 
  • Budgeten är på drygt tio miljoner danska kronor, varav hälften är finansierat med stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
  • År 2016 var den samlade ekonomiska ramen i Sverige 397 miljoner kronor för arbetet med efterbehandling av förorenad mark.  8 000 platser i Sverige bedöms vara mycket förorenade. Men totalt finns cirka 80 000 områden som kan vara förorenade i Sverige.

För mer information kontakta:
Helene Kennedy , avdelningschef, Statens geotekniska institut, SGI  Telefon: 031-749 65 80

Klas Arnerdal , enhetschef, Sveriges geologiska undersökning, SGU 
Telefon: 08-545 21 520

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-30
Hjälpte informationen dig?