Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Delegationen för Göta älvs resa längs med älven den 20 augusti 2018. Foto: Torbjörn Thuresson/SGI

Miljöminister Karolina Skog fick testa kvicklera vid inspektionsresan på älven, en lera som snabbt kan omvandlas till i princip flytande form.

Start för arbetet med skredsäkring längs med Göta älv

22 augusti 2018, 10:59

En inspektionsresa med båt längs Göta älv fick inleda Delegationen för Göta älvs arbete med att skredsäkra områden längs älven. Ombord fanns kommunpolitiker, tjänstemän samt miljöminister Karolina Skog.

Resan genomfördes kort efter att den första ansökningsperioden för bidrag till stabilitetsförbättrande åtgärder avslutats. Båten utgick från Lilla Edet, som är ett av flera skredutsatta områden.

SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson inledde turen med en kort bakgrund till hur delegationen bildats. Miljöminister Karolina Skog berättade därefter om regeringens satsning på förebyggande åtgärder för skredsäkring i Göta älvdalen, som är ett av de områden i Sverige som är mest utsatta för ras och skred i ett förändrat klimat.

Färden gick söderut mot platsen Göta, där ett omfattande jordskred skedde 1957. Passagerarna fick ta del av historik, föredragning om varför skredrisker uppkommer, klimatets påverkan på markens stabilitet samt en demonstration av den speciella kvickleran, som finns i området. HannaSofie Pedersen och Per Bolin stod för föredragningen, samt visade och berättade om områden av intresse som båten passerade.

Samarbete
Med bildandet av Delegationen för Göta älv vid Statens geotekniska institut har regeringen avsatt medel till förebyggande åtgärder för skredsäkring i Göta älvdalen. Delegationen består av kommuner längs Göta älv, samt de mest berörda myndigheterna. Parterna ska samarbeta och ha en helhetssyn över problematiken. Delegationen ska sprida information och kunskap och upprätta en plan på kort och lång sikt för att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder.

Det är en stor statlig satsning i Sverige för konkreta klimatanpassningsåtgärder. I år har SGI 40 miljoner kronor att dela ut till kommuner som ansöker om statsbidrag. De närmaste två åren är bidraget omkring 90 miljoner per år. Beslut om bidrag tas i september.

Läs mera om delegationens arbete>>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-08-22
Hjälpte informationen dig?