Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Almedalen, Visby Foto: Pixabay

Almedalen i Visby.

SGI-seminarium i Almedalen: Så möter vi klimatförändringen med regional kustsamverkan

7 juni 2018, 12:26

Regional kustsamverkan – så möter vi översvämning och stranderosion. Det är temat på Statens geotekniska instituts seminarium i Almedalen 2018. Seminariet arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen Skåne och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

SGI:s handlingsplan för hållbart markbyggande belyser att det behövs mer kunskap och handling för att möta de ökande georiskerna i Sverige. Klimatförändringens effekter med t ex stigande hav och ökad nederbörd gör att risken för skador, orsakade av översvämning och erosion, ökar på bebyggelse, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer.

Klimatförändringen förväntas ge olika effekter på landets kuster utmed Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Strandnära problemställningar hanteras därför med fördel på regional nivå.

Regional samarbete
– Det är viktigt med regionalt samarbete, säger Per Danielsson, som är nationell samordnare för stranderosion vid SGI. Det är därför glädjande att länsstyrelsernas initiativ till Regional kustsamverkan Skåne – Halland nu startar i södra Sverige.  Tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Halland ska Statens geotekniska institut, (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt kustkommunerna i Skåne och Halland möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå.

SGI:s seminarium hålls onsdagen den 4 juli mellan kl 11.00 och 12.00 ombord på SGU:s forskningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn.

Kunskapsläget
Under seminariet presenterar Per Danielsson kunskapsläget för klimatförändringens förväntade effekter längs Sveriges kuster och ger en bild av pågående utvecklingsarbete för att hantera ökande georisker. Klimatsamordnare Henrik Djerv från Länsstyrelsen Skåne berättar om initiativet till Regional kustsamverkan och Mona Skoog som är miljö- och klimatstrateg i Ystads kommun belyser hur nya klimatförutsättningar påverkar kommunens planering i kustområden för att skapa hållbara bebyggelsemiljöer.

Seminariet är ett led i genomförandet av SGI:s handlingsplan för hållbart markbyggande. Här kan du läsa handlingsplanen.

Läs mer om Regional kustsamverkan i Skåne – Halland

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-19
Hjälpte informationen dig?