Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Fören på båtar uppställda bredvid varandra. Foto: Helena Branzén, SGI

Trots förbud mot användning av TBT är utlakning från båtskrov sannolikt fortfarande en betydelsefull källa till de höga halter som uppmätts i sedimenten.

Fortfarande höga utsläpp av gifter från båtbottenfärger

10 juni 2020, 11:03

Trots ett förbud mot användning av tributyltenn (TBT), så är både markområden och sediment vid småbåtshamnar ofta förorenade med det giftiga ämnet. Det visar en SGI-rapport.

SGI har studerat spridning av det numera förbjudna ämnet TBT (tributyltenn) vid en småbåtshamn i Brunnsviken i Stockholm. Sedan tidigare är det känt att sedimenten i Brunnsviken är kraftigt förorenade av TBT och att det fortfarande finns en hög pågående belastning av TBT.

Ingen minskad belastning
Det finns flera olika spridningsvägar som leder till att TBT sprids från förorenad mark på båtuppställningsplatser. Resultat från SGI:s undersökningar visar att det inte finns några tydliga halttrender i de ytliga sedimenten som skulle tyda på en minskning i belastning under de senaste åren. Grundvatten bidrar till spridningen från land, men är troligen inte en huvudkälla till TBT i Brunnsviken.

Mycket i sedimenten
Trots förbud mot användning av TBT är utlakning från färg på båtskrov sannolikt fortfarande en betydelsefull källa till de höga halter av TBT som uppmätts i sedimenten. Halterna av TBT i Brunnsvikens ytvatten är höga, men en konstaterat stark fastläggning av TBT i sedimenten bidrar till att halterna i vattnet, trots allt, är lägre än vad man annars hade kunnat förvänta sig utifrån de höga halterna i sediment.

För mera information: Mats Fröberg tel 013-20 18 51
Läs rapporten (Diva) (PDF, 3,02 MB)

Senast uppdaterad/granskad: 2020-06-10
Hjälpte informationen dig?