Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Förbättrad bärighet, järnvägar Foto: Martin Sundvall, Tyréns AB

SGI-rapport om förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar

21 juni 2018, 10:49

I en ny SGI-rapport beskrivs befintlig kunskap, erfarenheter från utförande av ett bärighetsförbättringsprojekt, rekommendationer för konstruktionskrav vid utförande av bärighetsåtgärder och för genomförande av bärighetsförbättringsprojekt samt förslag på utvecklingsinsatser inom området.

Bärighetsåtgärder är väsentliga för det befintliga järnvägsnätet vid ökning av trafikbelastning och trafikmängd, för att minska omfattningen av trafikrestriktioner med avseende på bärighet, för att minska omfattningen av akuta underhållsinsatser och för att undvika trafikstörningar på grund av ras, skred och liknande händelser i infrastrukturen. Bärighetsbrister för järnvägskonstruktioner yttrar sig i ökat behov av underhåll av spår och avvattningsanläggningar.

På järnvägssträckan mellan Frövi - Ställdalen utfördes under 2015 - 2017 ett bärighetsförbättringsprojekt. I samband med detta projekt har SGI i samarbete med Trafikverket, Sweco och Eber Dynamics genomfört ett demonstrationsprojekt med en översiktlig sammanställning av dagens kunskaper, redovisning av erfarenheter från bärighetsförbättringsprojektet mellan Frövi och Ställdalen, rekommendationer för projektering och utförande samt förslag på fortsatta insatser vad gäller forskning och utveckling.

Rekommendationer
I rapporten redovisas rekommendationer avseende konstruktionskrav vid utförande av bärighetsåtgärder inkluderat förslag på krav avseende rälsnedböjning, tjällyftning / tjällossning, material i bankropp, vatteninnehåll i bankropp samt avvattning. Även rekommendationer avseende genomförande av bärighetsförbättringsprojekt redovisas, från inledande inventeringsarbeten till uppföljning av utförda åtgärder.

Förslag på fortsatt forskning och utveckling
I rapporten redovisas förslag på fortsatt forskning och utveckling inom området förbättring av bärighet för befintliga järnvägsanläggningar. Förslagen omfattar modellutveckling och laboratorieförsök samt fältstudier i spår avseende samband mellan spårlägesfel, rälsnedböjning och deformationer på grund av tågbelastning, test av ny åtgärdsmetodik, utveckling av nya IT-verktyg, vägledning för projektering och utförande samt utredning avseende underballast.

Läs rapporten Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-21
Hjälpte informationen dig?