Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stranderosion vid Skånes kust. Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Erosion vid Skånes kust.

SGI och andra myndigheter i samarbete mot stranderosion och översvämning i Skåne och Halland

28 maj 2018, 10:50

Nu tar Statens geotekniska institut, SGI, Sveriges geologiska undersökning, SGU och länsstyrelserna i Skåne och Halland ett ökat ansvar i arbetet med stranderosion och översvämningar genom att skapa Regional kustsamverkan i Skåne/Halland. Skånska och halländska kustkommuner bjuds också in att delta i samarbetet.

Det skriver myndigheternas generaldirektörer och landshövdingar i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet på måndagen.

Bakgrunden är att kustlinjen i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av klimatförändringar och stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.

Därför bildar myndigheterna nu Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland för att möta problemen med översvämning och erosion. Detta ska ske i tät dialog med kustkommunerna i Skåne och Halland och är tänkt att stärka statens möjlighet att hantera en stigande havsnivå. En första uppgift blir att identifiera kustområden i Skåne och Halland som som bör vara särskilda riskområden.

"Ansvaret på fastighetsägare"
”Ansvaret för att åtgärda stranderosion faller däremot på kommuner och fastighetsägare”, skriver myndighetscheferna i debattartikeln.

”Detta delade ansvar mellan myndigheter, kommuner och fastighetsägare gör det svårt att lösa komplexa frågor. Fastighetsägare och kommunala beslutsfattare upplever ibland att de påverkas på ett orättvist sätt genom att de tvingas ta ett för stort ansvar. Att genomföra rätt åtgärder kräver omfattande samordning, samarbete, tydlig ansvarsfördelning och finansiella resurser.”

SGI har det nationella samordningsansvaret för stranderosionsfrågor och driver Myndighetsnätverket stranderosion tillsammans med åtta andra nationella myndigheter.

Läs debattartikeln>>

Senast uppdaterad/granskad: 2018-05-28
Hjälpte informationen dig?