Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Geologi. Jord, stenar och rötter. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

SGI ska leda ett forskningsuppdrag om biokol och hur det kan minska miljörisker i jorden.

SGI leder forskningsuppdrag om biokol i jorden

29 juni 2018, 14:51

Energimyndigheten har beviljat 2,5 miljoner kr till ett FoU-uppdrag om biokol, som SGI ska leda.

Projektet är ett samarbete mellan SGI, Nordvästra Skånes renhållnings AB (NSR), SLU, KTH och Örebro universitet. Projektet ska pågå i två år och har en total budget på fem miljoner kr.

Målet är att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitet, för att minska miljörisker och uppkomst av avfall.
Biokol är ett känt jordförbättringsmaterial som kan förbättra markens bördighet, men det kan samtidigt binda föroreningar och minska spridningen av dessa. Projektet kommer att undersöka olika typer av biokol och inblandningar till jord i laboratorie- och fältförsök för att fastställa miljörisker och biologiska effekter i jorden.

Organiskt avfall
Biokol kan produceras från de flesta typer av organiskt avfall (trädgårdsavfall, jordbruksrester, skogsavfall, matavfall, avloppsslam, industriellt organiskt avfall), och kan användas för att öka markens bördighet. Det finns dock få studier kring biokols effekter på förorenad mark i större skala och kunskapen om konsekvenserna av biokoltillsatser på det markekologiska systemet är fortfarande begränsad.

- Vi ska också undersöka förutsättningarna för produktion av biokol från organiskt avfall, möjligheter att tillämpa tekniken i urbana miljöer och kvantifiera miljöpåverkan av olika systemalternativ i ett livscykelperspektiv, berättar Anja Enell, miljökemist vid SGI.

Mera information om uppdraget: Anja Enell tel 040-35 67 74
Läs mer om projektet

Senast uppdaterad/granskad: 2018-07-02
Hjälpte informationen dig?