Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI har expertkunskap om ras och skred

31 december 2020, 09:45

Ett stort jordskred har inträffat i norska Gjerdrum. Både hus och delar av vägar har dragits med jordmassorna och sökandet efter saknade pågår fortfarande.

Du kan läsa mer om skredet i Norge och få de senaste uppdateringarna på den norska vatten- och energimyndighetens sida varsom.no 

I Sverige arbetar vi på SGI och andra myndigheter systematiskt med att kartlägga områden med risk för ras och skred i Sverige, för att på så vis få kännedom om var vi har problemområden.

Som exempel:

  • vi utför skredriskkarteringar längs Sveriges älvar och vattendrag
  • vi stöttar MSB med geoteknisk expertkunskap i samband med översiktlig kartering av stabilitet för befintlig bebyggelse.
  • vi driver tillsammans med MSB ett regeringsuppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som är klimatrelaterade.
  • vi har på uppdrag av regeringen inrättat en delegation för Göta älv för att finansiera stabilitetsförbättrande åtgärder längs älven.
  • genom vår Planenhet stöttar SGI landets alla länsstyrelser och kommuner med geotekniskt expertstöd i planprocessen, för att undvika att ny bebyggelse placeras på mark som ur ett geotekniskt perspektiv är olämplig.

Lär dig mer om skred

Läs i ”Skolboken” och lär dig mer om varför skred inträffar. Skolboken.

SGI har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket tagit fram en vägledning för kartläggning av kvicklera. I vägledningen beskrivs vad kvicklera är och en viktig aspekt - kvicklera i sig orsakar inte skred.

Läs mer om skredriskkarteringar.

Läs mer om SGI:s regeringsuppdrag om att identifiera riskområden för ras, skred erosion och översvämningar.

Läs mer om Delegationen för Göta älv.

Ta del av MSB:s stabilitetskartering finkorniga jordarter.

Undrar du över ditt bostadsområde?

Är du osäker hur det ser ut med markstabilitet i just det område som du bor i ska du i första hand vända dig till din hemkommun för uppgifter om just din bostad eller bostadsområde. Du kan också ta del av SGI:s kartvisningstjänst om ras, skred och erosion , som är kartunderlag som används i kommunalt och regionalt planeringsarbete.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-12-31
Hjälpte informationen dig?