Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Sanering av förorenade områden vid Gusums bruk Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Livscykelanalys (LCA) är en metod som kan användas för att bedöma miljöpåverkan av en produkt eller en tjänst under hela dess livscykel, d v s under produktion, användning och avfallshantering.

SGI i nytt samarbete om livscykelanalys

25 maj 2020, 14:44

För att samverka med andra myndigheter och utbyta kunskap och erfarenheter har SGI engagerat sig i branschorganisationen Swedish Life Cycle Center (SLCC). Syftet är att bidra till ökad användning och utveckling av livscykelanalys (LCA) inom det geotekniska området.

Swedish Life Cycle Center är ett nationellt branschöverskridande kompetenscentrum, samordnat av Chalmers tekniska högskola AB, som består av partners från akademi, näringsliv och myndigheter och utgör en samlad kompetens på omkring 400 livscykelexperter.

Centrumets verksamhet syftar till att bidra till utveckling, tillämpning och spridning av livscykelperspektivet globalt. Centret har funnits i över 20 år och arbetar med utbildning, forskning, tillhandahållande av verktyg och data samt med nätverkande och seminarier.

Pågående
– Det finns idag 14 pågående forskningsprojekt eller arbetsgrupper inom centret, berättar miljöingenjör Ramona Kiilsgaard på SGI. Vi på SGI har under år 2020 engagerat oss i:

  • Myndighetsgruppen som bildades år 2015 för att öka samarbetet mellan myndigheter kring LCA och därmed enklare dela erfarenheter mellan myndigheterna och bygga upp kunskapen kring LCA.
  • Nordisk arbetsgrupp för harmonisering – LCA, klimat och byggnader, som bildades av Boverket och Miljöministeriet i Finland för att omhänderta resultat från Nordic Climate Forum of Construction 2019 och möjliggöra harmonisering inom den nordiska byggbranschens klimatarbete.

Metod
Livscykelanalys (LCA) är en metod som kan användas för att bedöma miljöpåverkan av en produkt eller en tjänst under hela dess livscykel, d v s under produktion, användning och avfallshantering.

Med metoden kan man t.ex. identifiera var i en produkts livscykel miljöpåverkan är som störst, eller jämföra miljöpåverkan av olika alternativ med samma funktion. LCA kan på så sätt ge underlag för miljömässigt hållbara beslut. SGI har nyligen börjat arbeta mera fokuserat med LCA som verktyg vid studier inom sitt verksamhetsområde.

Läs mera om SLCC
Mera information: Ramona Kiilsgaard, tel 031-778 65 75

Senast uppdaterad/granskad: 2020-05-25
Hjälpte informationen dig?