Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Illustration av verktyget Geokalkyl

SGI har utvecklat verktyget Geokalkyl.

SGI får i uppdrag av regeringen att utbilda om Geokalkyl

24 juli 2018, 15:16

Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en utbildnings- och kommunikationssatsning inom systemet Geokalkyl.

SGI har på uppdrag av regeringen tidigare utvecklat ett verktyg, Geokalkyl, för att översiktligt bedöma kostnaden för olika grundläggningsåtgärder i områden med skilda geotekniska förutsättningar.

Uppdraget redovisades i juni 2015 och därefter har SGI haft fler uppdrag att komplettera och implementera systemet Geokalkyl, för att ytterligare förenkla användarvänligheten och datahanteringen. Systemet syftar till att i tidiga planeringsskeden, t.ex. för kommuner i samband med översiktsplanering, möjliggöra att kostnaderna för det valda läget kan värderas utifrån de geotekniska förutsättningarna  i planområdet.

Det går även att med hjälp av verktyget beräkna och visualisera klimatpåverkan för olika grundläggningsåtgärder och bedöma schaktmassors kvalitet och användbarhet. Systemet kan alltså bidra till att minska kostnaderna vid byggande och stödja ett mer klimatsmart markbyggande och en cirkulär ekonomi.  

Nytt uppdrag
Som en fortsättning av tidigare insatser ska SGI nu alltså genomföra ytterligare utbildnings- och kommunikationsinsatser i syfte att öka användningen av systemet vid fysisk planering. SGI ska då i första hand:

  • påbörja regionala utbildnings- och informationsträffar för att demonstrera geokalkylverktygets möjligheter
  • uppdatera geokalkylsystemets verktygslåda, metodbeskrivning och manual så att även systemets nya delar med hållbarhetskriterier finns med
  • genomföra kurser för både nya och tidigare användare
  • utveckla ett webbseminarium för de geotekniker som ska arbeta med geotekniskt underlag till Geokalkyl.

Uppdraget ska utföras i samverkan med Trafikverket, Boverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning och andra berörda aktörer. 

Läs mera om Geokalkyl>>

Senast uppdaterad/granskad: 2018-07-24
Hjälpte informationen dig?