Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Sanering i Gusums bruk Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Sanering vid Gusums bruk i Östergötland.

SGI-enkät visar: Stort forskningsbehov om spridning från förorenade områden

13 november 2018, 11:02

Forsknings- och utvecklingsbehovet är fortsatt stort inom förorenade områden. Det visar den enkät som Statens geotekniska institut, SGI har gjort. Framför allt inom områdena riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering, men även mer specifikt inom årets fokusområde spridning och belastning från förorenade områden.

- Enkätresultaten visar att det finns behov av enklare och tydligare vägledningsmaterial, mer i checklisteformat och med inriktning mot kommunal tillsyn, samtidigt som vissa frågeställningar kräver fördjupad vägledning, säger miljöingenjör Jenny Vestin som deltagit i arbetet med enkäten.

Det finns även ett behov av att utveckla/anpassa modeller för spridning och belastning som kan hantera mängder som sprids och ackumulering av föroreningen. Önskvärt är att modellerna ska ha möjlighet att modellera mer komplexa hydrogeologiska förhållanden samt att de ska ha möjlighet att inkludera tidsupplösning och fastläggning under transport.

Integration
Enkätresultaten visar på ett behov av att integrera arbetet med förorenade områden med vattenförvaltningens område, utan att öka administrationen och handläggningstiden för efterbehandlingsärenden.

För att få en uppfattning om det generella forsknings- och kunskapsbehovet inom förorenade områden, samt för att undersöka behoven inom specifika områden, har SGI genomfört flera enkätundersökningar under de senaste åren till branschen.

SGI:s femte enkätundersökning inom förorenade områden genomfördes under våren 2018 med fördjupningsområdet belastning från förorenade områden och spridning till recipienter.

För mera information: Jenny Vestin, tel  060-700 34 12
Läs publikationen (PDF, Okänd storlek)

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-11-13
Hjälpte informationen dig?