Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI-chefer ledamöter i expertgrupper vid Kemikalieinspektionen

6 februari 2018, 16:31

SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson har utsetts till ledamot av Kemikalieinspektionens samordningsgrupp för nya potentiella kemikaliehot, Samtox. Samtidigt har avdelningschef Mikael Stark vid SGI utsetts till ledamot av Toxikologiska rådet, också det vid Kemikalieinspektionen.

Samtox är en nybildad grupp som ska arbeta med att förebygga och hantera kemikalierisker i samhället. Tillsammans med Toxikologiska rådet ska Samtox också utgöra ett nätverk för ett effektivt samarbete mellan ansvariga myndigheter i händelse av ett kemikaliehot.

Toxikologiska rådet ska vara ett viktigt stöd för Samtox och ett expertorgan för samråd mellan statliga myndigheter när det gäller frågor om kemiska ämnen som kan skada människors hälsa eller miljön. Rådet ska vara ett organ för aktiv och snabb omvärldsbevakning inom området nya potentiella kemikalierisker.

Samtox består av cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten och Statens geotekniska institut. Kemikalieinspektionens generaldirektör är sammankallande och ordförande för gruppen. Samtox träffas en gång per år. 

Läs mera om Samtox och Toxikologiska rådet>>

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-06
Hjälpte informationen dig?