Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stranderosion Laholm Foto: Per Danielsson/SGI

Sandstrand med dyner vid Mellbystrand.

Samarbete mellan myndigheter ökar kunskapen om Hallands stränder

7 september 2018, 11:14

SGU ska under hösten kartlägga Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland genom en sårbarhetskartering, som i nästa steg görs av Statens geotekniska institut, SGI.

Hallands långa sandstränder är känsliga för stranderosion och problemen är redan påtagliga på sina håll: Klimatförändringar leder till en stigande havsnivå, vilket gör att erosionen kommer att öka och hota byggnader, vägar och annan infrastruktur men också områden med stora naturvärden och badstränder.

Geologer kartlägger
Under september 2018 kartlägger geologer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) Hallands stränder, från Skånegränsen till Varberg. Den insamlade information ska användas för att bland annat bedöma känsligheten för stranderosion. Vid kartläggningen går geologerna till fots längs kusten och samlar in data om jordarter, morfologi och spår av aktiv erosion. De kommer också att inventera befintliga hårda erosionsskydd och göra en omfattande fotodokumentation.

Kartering av SGI
Den samlade informationen ligger sedan till grund för bedömningar av erosionskänslighet längs kusten, genom en sårbarhetskartering som utförs av SGI. Den kommer att bli färdig vintern 2019/2020. Resultaten visas som en kartvisare på SGU:s webb, motsvarande den som finns för Skånes stränder: Skånestrand - erosion och geologi), samt implementeras i kartvisningstjänsten ”Ras, skred, erosion” (http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/# ) som är gemensam för SGI , SGU, MSB, SMHI och Lantmäteriet. Informationen kan användas för bedömning av erosionskänslighet, i arbetet med klimatanpassning och som planeringsunderlag för kustområden.

Kartläggningen görs i samarbete med SGI, som också finansierar arbetet.

Läs mera i rapporten "Sårbarhetskartering, stranderosion i kustområden" som finns här. (PDF, Okänd storlek)

För mera information: Per Danielsson tel 0709-73 01 24

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-07
Hjälpte informationen dig?