Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Vit text Markbyggnadsdagen 5 december, Malmö. Bakgrund lila och grå färgfält ovanpå bilder av klippor och vattenstänk Foto: SGI

Rekordstort intresse för Markbyggnadsdag

21 november 2019, 12:52

Det finns ett utbrett intresse för hållbart markbyggande och markanvändning, speciellt med hänsyn till klimatförändringarna. En unik konferens som arrangerades av Statens geotekniska institut (SGI) på World Soil day väckte ett mycket stort gensvar.

- Konferensen blev fulltecknad redan innan anmälningstiden gått ut, säger David Bendz på SGI.

Konferensen, som ägde rum i Malmö den 5 december, var den första av sitt slag i Sverige.

Vikten av att ta hänsyn till klimatförändringar i all planering, projektering och byggande ligger i tiden:

-Ett ökat bostadsbyggande och exploatering ställer stora krav på den fysiska planeringen, berättar David Bendz. Kommunerna ska numera i sina översiktsplaner ge sin syn på risken för klimatrelaterade skador till följd av översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana skador kan förebyggas.

Markens lämplighet rör allt från geotekniska egenskaper, markföroreningar och risker för ras och skred, till översvämningsrisker och ekosystemtjänster. På konferensen gavs information om vad som kan hända om vi inte tar hänsyn till markens lämplighet. Aktuellt vägledningsmaterial presenterades också.

-Med den här konferensen fick vi ett forum för dialog och kunskapsspridning om markens lämplighet sett ur flera perspektiv, avslutar David Bendz.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-11-21
Hjälpte informationen dig?