Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Vattenlandskap, älvar, Göta. Foto: Scandinav bildbyrå / Mikael Svensson

Göta älv.

Regeringsbeslut om nytt bidrag för att skredsäkra Göta älv

19 april 2018, 10:20

Regeringen har beslutat om en ny förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv och en ändring i SGI:s instruktion. Beslutet betyder också att det bildas en delegation för samordning och planering av stabilitetsförbättrande åtgärder längs med älven.

Syftet med bidraget är att förbättra stabiliteten längs med älven. Pengarna ska gå till åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred i områden längs älvdalen där det finns en skred- eller rasrisk.

Statsbidraget utgör maximalt 70 procent av den totala kostnaden, medfinansiering med 30 procent är ett krav. Bidraget kan sökas av en kommun eller fler kommuner gemensamt.

SGI administrerar
Statens geotekniska institut, SGI, administrerar stödet och prövar dessutom frågor om bidrag. Totalt ingår/inbjuds tretton aktörer att delta i delegationens arbete: länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Ale, Göteborgs, Vänersborgs, Kungälvs, Lilla Edets och Trollhättans kommuner samt Västra Götalands läns landsting och Vattenfall Vattenkraft AB.

SGI:s generaldirektör är ordförande i delegationen.

Förordningarna träder i kraft den 3 maj.

Läs på regeringens hemsida>>

Läs mera om delegationen>>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-19
Hjälpte informationen dig?