Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Påverkar miljön.

Geoteknisk klimatdatabas kan förbättra kunskapen om grundläggningens klimatpåverkan

27 maj 2019, 09:32

I en ny rapport från SGI föreslås en geoteknisk klimatdatabas för att förbättra kunskaperna kring hur klimatet påverkas av grundläggning och grundkonstruktioner i byggandet. Rapporten baseras på information från byggbranschen.

Rapporten sammanställer befintliga verktyg, tillgängliga data och pågående nationella initiativ för att ta hänsyn till klimatpåverkan från olika grundläggningsmetoder.

I rapporten pekar författarna på hur de klimatanalyser för byggnader, som görs generellt sett, mest fokuserar på klimatpåverkan från driftfasen samt delar av byggfasen. Byggnationens nödvändiga förberedande markåtgärder tas däremot sällan med i klimatkalkylerna.

Databas saknas
En annan slutsats från uppdraget är att det saknas en nationell databas med kvalitetsgranskade, standardiserade och digitala data för klimatpåverkan från grundläggningsmetoder vid svenska förhållanden.

Rapporten föreslår därför utveckling av en sådan geoteknisk klimatdatabas.

– En viktig slutsats från uppdraget är att grundläggningsmetodernas klimatpåverkan behöver bli en självklar del av bedömningen av ett byggnadsverks totala klimatpåverkan, säger miljöingenjör Ramona Kiilsgaard, som är uppdragsledare för SGI-rapporten.

Mera information: Ramona Kiilsgaard tel 031-778 65 75
Ta del av rapporten (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2019-05-27
Hjälpte informationen dig?