Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

En bil och en moped som kör på en översvämmad väg. Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Metoden kan användas för t ex att bedöma hållbarheten i olika åtgärder för att hantera ökade vattennivåer.

Planeringsmetod kan ge beslutsstöd för markanvändning i kommuner

14 maj 2019, 16:15

Backcasting-Samla, en systematisk metod för fysisk planering är föremål för en ny rapport från SGI. Metoden ger stöd för beslut om hållbara och genomförbara åtgärder både vid exploatering och ändrad markanvändning i kommuner.

–Det kan exempelvis handla om att bedöma hållbarheten i olika åtgärder för att hantera ökade vattennivåer, berättar en av författarna, Gunnel Göransson, forskare på SGI. Metoden är lämplig för komplexa frågeställ­ningar med relativt långt tidsperspektiv och passar bra att använda vid exempelvis detalj­planearbetet när det finns en aktuell översiktsplan.

Metoden ger stegvis hjälp med att bedöma både planer och åtgärder, samtidigt som stegen och motiven till åtgärderna dokumenteras. Metoden är transparent och kan uppdateras när ny information tillkommer.

Systematisk metod
Backcasting-Samla är alltså en systematisk metod för att strategiskt planera och fatta beslut för en hållbar utveckling. Den används för att bedöma olika åtgärders långsiktiga hållbar­het och genomförbarhet. Metoden är utvecklad ur de två delarna:

  • Backcasting – en metod som kan användas för strategisk planering för en hållbar utveckling.
  • Samla – ett verktyg för multikriterieanalys med hållbarhetsbedömning.

–Utmärkande för arbetssättet är att man först beskriver en önskvärd framtid med hjälp av hållbarhetskriterier och sedan identifierar och bedömer möjliga åtgärder för att kunna nå denna framtid utifrån dagens situation.

Underlag i planering
Slutresultatet är en handlingsplan för vad som ska göras, när och av vem, och som är lämplig som underlag i den fysiska planeringen. Metoden ger även användbara del­resultat som kriterier för hållbar utveckling, nulägesbeskrivning utifrån hållbarhets­kriterier, möjliga åtgärder för en viss begränsad frågeställning, hållbarhetsbedömning av möjliga åtgärder och analys av deras genomförbarhet i olika framtidsscenarier.

Utöver detta kan metoden bidra till ett ömsesidigt lärande och en samsyn, till exempel mellan olika kommunala förvaltningar. Processen och resultatet är också användbart vid kommunala samråd eftersom det uppmuntrar till dialog mellan olika intressenter, vilket kan skapa en större förståelse för olika perspektiv på problem och möjliga lösningar.

Samarbete
I SGI-rapporten som heter ”Hållbar samhällsplanering med Backcasting-Samla” illustreras de olika stegen i metoden med exempel.

Metodutvecklingen har skett i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och inom ramen för forskningsprojektet ”Land Plan – Metoder som integrerar hållbarhet i kommunal planering”, finansierat av Formas, medverkande kommuner samt SGI.

Läs rapporten
Mera info: Gunnel Göransson, tel 031-778 65 67

Senast uppdaterad/granskad: 2019-05-14
Hjälpte informationen dig?