Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ras i en siltslänt längs Ångermanälven, Sollefteå 2009. Foto: SGI

Ett ras i en siltslänt längs med Ångermanälven

Otillräcklig digitalisering ger bristande uppföljning av markarbeten

2 december 2019, 14:15

Det finns vanligtvis inte rutiner eller digitala system i kommunerna för uppföljning av markarbete eller effektiv dokumentation och kommunikation av insamlad kunskap. Uppföljning görs oftast tillfälligt, är personberoende och prioriteras ned på grund av resursbrist.

Det visar en studie på SGI med syftet att få en tydligare bild av hur uppföljning av markåtgärder utförs inom landets kommuner. Med rutinmässig uppföljning av utförda åtgärder och med en strukturerad och effektiv dokumentation och kommunikation av insamlad information kan lärdomar och kunskap användas oftare och av fler personer.

Med markåtgärder menas här åtgärder gällande ras, skred, erosion och översvämning. Studien utfördes genom en enkätundersökning till vilken 22 kommuner inkom med svar. Frågorna i enkäten och resultatet delades upp inom tre områden: uppföljning, kommunikation och dokumentation.

En brist
En brist är även att dokumenterad information om markåtgärder kan hamna inom olika dokumenthanteringssystem inom och mellan kommuner, vilket kan försvåra spridningen av information. Vid en eventuell uppföljning av en åtgärd görs det oftast utifrån kontroll av åtgärdens funktion och inte av övriga hållbarhetsaspekter, som påverkan på sociala-, miljö-, och ekonomiska faktorer.

Ansvar och rutiner
Genom att se nyttan med uppföljning av utförda markåtgärder och effektiv spridning av informationen kan ansvar och rutiner för det skapas. Även gemensamma, digitala dokumenthanteringssystem, förslagsvis kopplat mot GIS (geografiska informationssystem), kan förenkla och effektivisera spridningen och användningen av kunskap.

Det gör att information kan sammanställas och tillgängliggöras både geografiskt, samt för olika typer av åtgärder. Det underlättar användningen av kunskap när nya åtgärder ska planeras och i förlängningen för kommunerna att utföra markåtgärder på ett effektivt och hållbart sätt.


Mera information: Ramona Kiilsgaard tel 031-778 65 75
Ta del av rapporten (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2019-12-02
Hjälpte informationen dig?