Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Överenskommelse om Vänerrådet undertecknas av landshövdingar, m fl. Foto: Vänersamarbetet

Avtalet undertecknas av Anders Danielsson (mitten) samt Kenneth Johansson (vänster) och Bjarne Olsson.

Väneravtalet viktigt för det förebyggande skredarbetet i Göta älv

19 december 2018, 10:32

Vänerrådet har bildats vid en ceremoni på residenset i Vänersborg. ­­- Rådets arbete med vattennivåer i Vänern har direkt betydelse för Göta älv och det arbete som bedrivs där av SGI och Delegationen för Göta älv, kommenterar Per Bolin, SGI.

Under de kommande månaderna är förhoppningen från parterna att övriga nyckelaktörer med koppling till Vänern som påverkas av eller påverkar dess vattenreglering, också ska underteckna överenskommelsen. Ordförande för Vänerrådet blir landshövdingen i Västra Götalands län och första mötet kommer att hållas under våren 2019.

Överenskommelsen om medverkan i Vänerrådet signerades av bland annat landshövding Anders Danielsson, Västra Götalands län, Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län och Bjarne Olsson, ordförande för Vänersamarbetet.

Samlas
- Vi är många aktörer och intressen kring Vänern och dessa måste vi kunna hantera. Vi behöver samlas, samordna oss och få en helhetssyn
, sade Anders Danielsson bland annat.

Vänerrådet är en samverkansgrupp som ska vara drivande i den fortsatta kraftsamlingen kring Vänern, med ett arbetssätt som ska vara sektorsövergripande och genomsyras av helhetsperspektiv och samråd. Syftet med Vänerrådet är att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern, som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen.

Intresse
- Vi följer arbetet i Vänerrådet med stort intresse, kommenterar Per Bolin, som är chef vid Delegationen för Göta älv, SGI. Det som händer i Vänern påverkar flödena i Göta älv och därmed direkt också vårt regeringsuppdrag, som syftar till att minska sannolikheten för ras och skred i älvdalen.

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2019 40-90 miljoner kronor (beroende på budgetbeslut framöver). Kommunerna ansöker om bidrag.

Läs mera om delegationen
Läs mera om Vänersamarbetet

Senast uppdaterad/granskad: 2018-12-19
Hjälpte informationen dig?