Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Fören på båtar uppställda bredvid varandra. Foto: Helena Branzén, SGI

Ofta förorenad med färgrester.

Nya SGI-rapporter om förorenade båtplatser

22 januari 2018, 14:37

Uppställningsplatser för fritidsbåtar är ofta starkt förorenade av färgrester som innehåller giftiga ämnen. I två nyutkomna publikationer ger Statens geotekniska institut, SGI, nu tips om vad man ska tänka på vid provtagningar och hur de olika områdena ska prioriteras. Men också de juridiska aspekterna när de ansvariga är föreningar.

På uppställningsplatser för fritidsbåtar utförs underhåll av båtskrov och då sprids färgrester till marken inom området. Båtbottenfärger syftar till att förhindra påväxt och innehåller ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer. Vilka ämnen som ingått i färgen har varierat genom åren men exempel är metaller, PCB, organiska tennföreningar, diuron och irgarol. Organiska tennföreningar som sprids till vattenmiljön från uppställningsplatserna kan leda till att vissa arter av snäckor blir sterila och att populationen försvinner. Människor kan också exponeras för föroreningar vid underhållsarbete på båtar.

Tips från SGI
I en SGI-publikation ges tips på bland annat hur prover bör tas för att resultaten ska ge en representativ bild av föroreningssituationen. Föroreningarna förekommer ofta i höga halter och är mycket ojämnt fördelade över områdena. I publikationen presenteras också matriser som kan användas för att gruppera uppställningsplatserna efter prioritet. Matriserna resulterar i en gruppering av objekt med hög prioritet, objekt där man kan avvakta med undersökning eller åtgärd och objekt med låg prioritet.

Ansvaret
I en annan färsk SGI-publikation beskrivs hur ansvaret för förorenade båtuppställningsplatser kan utredas, utkrävas och finansieras. Ansvariga för utredning och åtgärd vid båtuppställningsplatser är ofta olika typer av föreningar, därför beskrivs i publikationen de rättsliga förutsättningarna för såväl ideella, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar. Förhoppningen är att tillsynsmyndigheter ska kunna fatta rättssäkra beslut om efterbehandling, som riktas mot rätt adressater.

Publikationerna är resultatet av ett tillsynsprojekt drivet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län under år 2017. Tillsynsprojektet och därmed publikationerna har till stor del finansierats av Naturvårdsverket.

Mera information:
Paul Edebalk tel 040-35 67 75
Sofie Hermansson tel 013-20 18 30

Läs publikation 42 om tekniken >> (PDF, Okänd storlek)
Läs publikation 43 om juridiken >> (PDF, Okänd storlek)
Broschyr om båtbottenfärger (Transportstyrelsen) >> (PDF, 1,65 MB)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-23
Hjälpte informationen dig?