Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Utsnitt kartvisningstjänst ras, skred och erosion. Med jorddjupsmodell i bakgrunden, skogsstyrelsens data och  skred/ras och raviner. Foto: Bild från kartvisningstjänst

Skogsstyrelsens data och SGU:s jorddjupsmodell kompletterar ny utgåva av myndigheternas vägledning om ras, skred och erosion.

Skogsbruk och jorddjupsmodell i vägledning om ras, skred och erosion

12 december 2018, 09:25

Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion, har utökats med flera nya kartunderlag sedan den första utgåvan 2015. Nu är det Skogsstyrelsen som kompletterar med information om områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

Nytt är också att informationen även innehåller SGU:s jorddjupsmodell. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner. Dessutom finns en webbaserad kartvisningstjänst, där underlagen visas som GIS-lager.  

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan användas. När underlagen används på rätt sätt, ger de bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och planering.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion. Vägledningen kan också vara till hjälp vid planering av skogliga åtgärder.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket.

För mer information kontakta:
Miriam Zetterlund, projektledare, 031-778  65 76, miriam.zetterlund@swedgeo.se
Anette Björlin, 08-578 455 01, anette.bjorlin@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2018-12-12
Hjälpte informationen dig?