Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Kartvisningstjänst Vägledning ras,skred och erosion. Foto: Skärmklipp kartvisningstjänst

Ett exempel på nytt kartunderlag.

Ny utgåva av vägledning ska ge säkrare markanvändning och planering

31 januari 2018, 09:00

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. Rätt använda ger underlagen en bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och planering.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan användas. Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data och visas i den webbaserade kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion. I kartvisningstjänsten finns även produktblad som beskriver underlagen.

Nya underlag
Nya kartunderlag i kartvisningstjänsten är översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Fler underlag kommer under året. Andra nya kartunderlag som lagts till i tjänsten är översvämningskarteringar från MSB och SMHI, samt information från geoteknisk sektorsportal. I vägledningen finns information om SGU:s nya rikstäckande karta för stranderosion.

Den nya utgåvan av vägledningen har även förtydligats med bland annat en ordlista.

Planerare
Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket.

För mer information kontakta:
Miriam Zetterlund, uppdragsledare, 031-778 65 76, miriam.zetterlund@swedgeo.se

Anette Björlin, 08-578 455 01,
anette.bjorlin@swedgeo.se

Läs mera>>

Ta del av vägledningen>> (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-31
Hjälpte informationen dig?