Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Djupa skrevor i ett bergslandskap. Foto: Johan Berglund, SGI

Ras i berg inträffar varje år i Sverige.

Ny SGI-publikation: Därför kan bergslänter vara farliga

3 april 2018, 09:49

I en ny publikation beskriver SGI varför ras i berg sker och vilka behoven är för samhället. Fem olika exempel på nyligen inträffade ras beskrivs för att öka förståelsen för riskerna.

Ras i berg inträffar årligen runt om i Sverige. Men hur stora riskerna egentligen är för det svenska samhället har tidigare inte studerats och statistiskt underlag saknas över lag. 

För att exemplifiera de risker som föreligger och för att beskriva hur hanteringen av bergstabilitet idag sker vid byggnation och underhåll beskrivs några inträffade fall av ras i en ny publikation från SGI. Potentialen för allvarliga konsekvenser är tydlig för dessa fall, som alla ägt rum de senaste tio åren.

Förklaringar
I SGI-publikationen Säkra bergslänter ges förklaringar till vad som kan göra bergslänter instabila och vad man kan dra för lärdom från inträffade fall, men också från forskning på området.  Flera brister i hanteringen av slänter i nära anslutning till infrastruktur och bebyggelse belyses i rapporten. Det faktum att ras i berg sällan förorsakat allvarliga olyckor har lett till att dessa frågor haft låg prioritet, vilket inte är bra då följderna i enskilda fall kan vara katastrofala.

Strukturer viktiga
Strukturer i berggrunden har stor betydelse för om och hur ett ras sker, men för sprängda slänter är geokonstruktionen och utförande av sprängningen minst lika viktiga faktorer.

Rapporten ger grundläggande geologisk och mekanisk kunskap för förståelsen för problematiken kring stabilitet i bergslänter. Den är främst tänkt för handläggare i kommuner och hos myndigheter runt om i landet, med ansvar för säkerheten gällande olyckor orsakade av ras, samt för lärosäten i geologi och geoteknik.

Mera info: berggrundsgeolog Johan Berglund tel 031-778 65 62
Läs Publikation 44: Säkra bergslänter - kunskapsläget och fallstudier (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-03
Hjälpte informationen dig?