Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Överteckning av en deponi. En grävmaskin skymtar på toppen av en sluttning. Foto: Michael Kempi

Den vanligaste åtgärdsmetoden är att gräva upp föroreningar och ta dem till deponi.

Ny publikation om klassning av förorenade massor

24 oktober 2018, 11:27

Den vanligaste åtgärdsmetoden vid sanering av förorenade områden är att gräva upp de förorenade massorna och omhänderta dem på deponi. För att avgöra vilka jordmassor som ska grävas upp måste jorden provtas och klassas. Nu har SGI tagit fram en metodik som går ut på att bedöma hur bra olika tillvägagångssätt är.

Ofta delas marken in i rutor (beslutsenheter) innan schaktningen påbörjas. Beslutsenheterna klassas sedan baserat på uppmätta halter i jordprover. Klassningen ligger sedan i sin tur till grund för hur schaktningen genomförs.

Syftet med SGI:s publikation ”Klassning av förorenade massor in situ” är att presentera en metodik som kan användas för att bedöma hur bra olika tillvägagångssätt är vid klassning av förorenade massor in situ (medan massorna ligger kvar i marken), i samband med sanering av förorenade områden.

– Målet är att publikationen ska höja kunskapsnivån och medvetenheten i branschen, säger en av författarna, Pär-Erik Back. Inte minst med anledning av de stora osäkerheter som finns med traditionella metoder för klassning av förorenade massor.

Jämförelse
Med hjälp av den metodik som presenteras i publikationen kan osäkerheterna kvantifieras och olika tillvägagångssätt jämföras med varandra. Därmed blir det möjligt att välja den strategi som bedöms vara lämpligast i ett enskilt projekt.

I publikationen hanteras exempel där en beslutsenhet klassas som antingen ”förorenad” eller ”inte förorenad”. Metodiken fungerar även för andra typer av klassindelningar, t.ex. ”farligt avfall” eller ”icke-farligt avfall” eller vid klassning i fler än två klasser.

Metodiken illustreras med åtta exempel som på olika sätt beskriver hur man kan tillämpa metodiken i praktiken. Dessutom presenteras flera praktiska tumregler i rapporten.

Mera information: Pär-Erik Back tel 08-578 455 06
Läs publikationen>> (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-24
Hjälpte informationen dig?