Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Mätning av kvicklera med helikopter Foto: SGU

Helikopter kan användas för att söka efter kvicklera.

Ny metodik för att hitta kvicklera presenteras i rapport

24 januari 2019, 13:01

Var finns den känsliga kvickleran och vilka metoder ska man använda för att kartlägga den? Det är ämnet för en vägledning som tagits fram av tre myndigheter och riktar sig till olika experter ute i landet. Vägledningen finns bland annat på SGI:s webbplats, tillsammans med en kartvisningstjänst.

Kvicklera finns i olika delar av Sverige men kanske framför allt på västkusten och längs Göta älv, där den under årens lopp orsakat stora jordskred med både förluster i människoliv och stor materiell förödelse.

Den känsliga kvickleran uppstår när saltjoner i saltvattenavsatta leror med hög salthalt lakas ur. Vid omrörning eller störning kollapsar strukturen hos en kvicklera totalt och hållfastheten reduceras då till nästan noll. Det innebär att lerans fasthet ändras till rinnande/flytande.

Olika metoder
- I rapporten beskriver vi kvicklera och dess inverkan på skredutbredning, berättar geotekniker Hjördis Löfroth på SGI, som är en av författarna. Därefter presenteras olika metoder för kartläggning av förutsättningar för kvicklera, metodernas för- och nackdelar, vilka metoder som rekommenderas och vilka som bedöms mindre lämpliga.

Sist men inte minst presenteras metodiken, som omfattar såväl geologiska förutsättningar för bildning av kvicklera som olika geologiska, geofysiska och geotekniska metoder.

Metodiken är uppdelad i ett tidigt och ett sent skede. I det tidiga skedet görs först en bedömning av lerans bildningsmiljö. Finns det geologiska förutsättningar för bildning av kvicklera utförs bland annat en inventering av tidigare utförda utredningar inklusive information från Geoteknisk sektorsportal.

Flygburet
I ett sent skede kan såväl flygburna som markmätta geofysiska undersökningar utföras i syfte att öka kunskapen om områdets förutsättningar för kvicklera och för att skilja delområden där förutsättningar för kvicklera finns från övriga områden. Geotekniska sonderingar, företrädesvis så kallad CPT med mätning av det totala neddrivningsmotståndet, utförs som nästa steg och slutligen utförs alltid geoteknisk provtagning och sensitivitetsbestämning på laboratoriet för att verifiera förekomst av kvicklera.

Hjördis Löfroth: - Vi hoppas att den här vägledningen och inte minst kartvisningstjänsten på vår webbplats, ska komma till nytta och hjälpa i det viktiga arbetet med att kartlägga kvicklera. Vägledningen bygger på en utvärdering där olika metoder testats på fyra områden där kvicklera förekommer.

Bakom arbetet och vägledningen står Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Trafikverket.

Läs vägledningen som pdf (PDF, Okänd storlek)
Ta del av vägledning och kartvisningstjänst på webben
Läs utvärderingsrapporten (PDF, 10,18 MB)

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-24
Hjälpte informationen dig?