Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Järnvägsbank, BIG Foto: SGI

Den nya metodiken används för att bedöma jord under bl a järnvägsbankar.

Ny geoteknisk metodik för bestämning av jords egenskaper under väg- och järnvägsbankar

20 december 2019, 13:05

En ny metodik för att bedöma egenskapsförändringar i kohesionsjord under befintliga väg- och järnvägsbankar har tagits fram inom ett forskningsuppdrag på SGI.

Metodiken bygger på antagandet att jorden utanför en bank har likartade egenskaper som jorden hade under banken före den byggdes.

Egenskaper bestämda på jorden utanför banken används, tillsammans med kunskaper om lasten från banken, för att beräkna förändringar av egenskaperna under banken. Metodiken är huvudsakligen framtagen för bedömning av ökning av så kallad odränerad skjuvhållfasthet (se förklaring), men även en metod för bedömning av förändringar av andra egenskaper så som tunghet, vattenkvot och konflytgräns presenteras också.

Fem järnvägsbankar
- Vid framtagning av metodiken gjordes nya undersökningar och beräkningar för fem befintliga järnvägsbankar och en sammanställning av tidigare utförda undersökningar under och vid sidan om cirka 80 bankar, berättar Karin Lundström, en av författarna.

Fyra rapporter har tagits fram inom uppdraget. I ”Rekommendationer” presenteras metodiken. Det arbete som legat till grund för rekommendationerna presenteras i Huvudrapporten, Delrapport 1 och Delrapport 2.
Skjuvhållfasthet: ett mått på motståndet hos jordpartiklar att röra sig i förhållande till varandra.

För mera information: geotekniker Karin Lundström tel 013-20 18 10
Läs huvudrapporten (PDF, 25,45 MB)
Rekommendationer (PDF, 2,38 MB)

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-12-20
Hjälpte informationen dig?