Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stranderosion Laholm Foto: Per Danielsson/SGI

Stranderosion vid Laholm.

Kustmöte: Naturbaserade lösningar viktiga för att hantera översvämning och erosion

16 september 2019, 12:29

Naturbaserade lösningar som ett sätt att möta höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion. Det är en av frågorna som diskuteras på årets kustmöte i Malmö.

Att hitta lösningar för att skydda städer och stränder i ett framtida klimat är nödvändigt. Stränderna skapar värdefulla ekosystem och är dessutom en stor tillgång för medborgarna och turistnäringen. Översvämningar medför stora samhällskostnader.

– En del av årets kustmöte ägnas särskilt åt de naturbaserade lösningarna, det vill säga där man använder naturen för att skapa ett hållbart skydd mot översvämningar och erosion, säger Per Danielsson, Statens geotekniska institut.

I år har internationella talare från Holland, Skottland och Danmark bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter av olika lösningar. Deltagarna får även lära mer om Kristianstad kommuns planeringsstrategier för kusten och om sand som en resurs för att skydda stränderna.

Bakgrund Kustmöte 2019
Kustmötets fokus är planering och förvaltning av kusten i södra Sverige för att skapa en hållbar utveckling i strandnära områden. Mötet möjliggör samverkan och informations- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer i samhället. Arrangörer är Statens geotekniska institut (SGI) i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.  Mötet stöds även av Erosionsskadecentrum, Nederländska ambassaden i Sverige och SMHI.

För mer information, kontakta: Anette Björlin, SGI tel 0709-67 57 94

Senast uppdaterad/granskad: 2019-09-16
Hjälpte informationen dig?