Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bottenprover fiberbankar norrlandskusten Treasure Foto: Gunnel Göransson/SGI

Prover från havsbotten.

Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i näringsväven

17 september 2020, 14:34

Spridningen av miljögifter innebär att organismer utanför fiberbankar kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven. Det visar en ny forskningsrapport från bland annat Uppsala universitet och Statens geotekniska institut (SGI) om miljögifter längs norrlandskusten.

Under fyra år har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt (Treasure) undersökt så kallade fiberbankar och fiberrika sediment längs den svenska östersjökusten. Fiberbankar är stora ansamlingar av cellulosarika sediment som är en rest från pappersmassaindustrin. Fiberbankarna innehåller farliga organiska miljögifter som DDT och PCB, men även tungmetaller som kvicksilver och kadmium.

Branta bottnar
Vid Höga kusten ligger fiberbankarna på grunda men branta bottnar. Forskarna har bland annat studerat om föroreningarna kan sprida sig till kringliggande vattenmiljö där de kan skada Östersjöns ekosystem. Man har därför även studerat miljögifter i bottenlevande organismer, som skorv och havsborstmask.

–Genom att så mycket restprodukter från pappersmassaindustrin ansamlats i bankar så har de tagit död på den botten de ligger på, menar Gunnel Göransson, forskare på SGI. Spridningen av miljögifter innebär att organismer utanför fiberbankarna kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven.

I rapporten har forskarna sammanfattat sina resultat, och ser fram emot resultat från pågående forskning om tänkbara saneringsmetoder.

Fibrem följer upp
–Vi har ett pågående uppföljande projekt, Fibrem, där vi har genomfört laboratorietester med att täcka över fiberbankarna med ett isolerande lager, så kallad capping, berättar projektledaren, professor Ian Snowball vid Uppsala universitet.

I Treasure-projektet ingår även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet, Stockholms universitet och det tyska forskningsinstitutet Marum.

Läs rapporten (Diva) (PDF, Okänd storlek)

Kontakter:
Gunnel Göransson, forskare vid Statens geotekniska institut (SGI),
Telefon: 031-778 65 67 E-post: gunnel.goransson@swedgeo.se

Ian Snowball, professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet
Telefon:018-471 36 57
Mobiltelefon:070-4250767
E-post: ian.snowball@geo.uu.se

Fakta om projektet:
Treasure – Targeting Emerging Contaminated Sediments Along the Uplifting Northern Baltic Coast of Sweden for Remediation.

Målet med projektet har varit att utveckla och testa nya metoder för att bedöma spridningsrisken av starkt förorenade och cellulosarika så kallade fiberbankar, som finns i grunda vatten längs en del av den svenska kusten.

Projektet ingår i utvecklingsprogrammet Tuffo – Teknikutveckling och forskning för förorenade områden– som drivs av Statens geotekniska institut, SGI.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-17
Hjälpte informationen dig?