Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Logotyp för Markens dag Foto: Logotyp

Markens dag är ett FN-initiativ.

Marken viktig för vår överlevnad

4 december 2020, 11:41

World Soil Day, eller Markens dag, firas den 5 december varje år över hela världen för att visa hur viktig jorden/marken är för mänsklighetens överlevnad.

Mark, jord, jordart, sediment, mylla, mull: vi har många ord för jord. Jorden är planetens levande hud som täcker kontinenterna, mellan markyta och berggrunden, och precis som luften och vattnet är marken en förutsättning för liv och ekosystem.

Jord förser oss med mat, biomassa och råmaterial, och spelar en viktig roll i storskaliga kretslopp genom att kunna ta upp, avge, lagra och transformera näringsämnen, kol och vatten. Marken är en viktig del av våra ekosystem och en förutsättning för naturvärden och ekosystemtjänster.

Växande befolkning
Med en växande befolkning och ett ökat försörjningsbehov, expanderande städer och ett förändrat klimat ökar trycket på jorden. Jord är en akut hotad resurs, globalt och i Europa genom erosion, utarmning av organiskt innehåll, bebyggelse och hårdgörande av mark, markföroreningar, försaltning, kompaktering av åkermark, översvämningar samt ras och skred.

Hållbara strategier
Nu krävs hållbara strategier för markanvändning, och skydd av jorden som resurs.

The International Union of Soil Sciences (IUSS) antog 2002 en resolution där man föreslog den 5 december som World Soil Day (Markens dag) för att uppmärksamma betydelsen av jorden som avgörande för att upprätthålla våra ekosystem och vårt välbefinnande. Inom ramen för "Global Soil Partnership", så tog FAO, FN:s mat- och livsmedelsorganisation, initiativet till att Förenta Nationernas generalförsamling skulle deklarera den 5 december som World Soil Day. Detta skedde den 13 december 2013.

Agenda 2030
Agenda 2030 innehåller också mål för att stoppa markförstöringen och hindra förlusten av biologisk mångfald, mark som naturresurs, samt mål för ett hållbart jordbruk som kan bidra till att upprätthålla ekosystemen och som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringarna, extrema väderförhållanden, torka, översvämningar och andra extrema händelser.

Vad gör vi på SGI?
På SGI arbetar vi för ett säkert och hållbart markbyggande, ren mark, klimatanpassning och ett hållbart användande av mark och naturresurser.

Förra året arrangerade vi för första gången konferensen Markbyggnadsdagen med fokus på markens lämplighet för byggande ur flera perspektiv.

Nästa år, 2021, återkommer Markbyggnadsdagen.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-12-04
Hjälpte informationen dig?