Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Göta älv vid Lilla Edet I Foto: Torbjörn Thuresson, SGI

Göta älv vid Lilla Edet, en av de drbabade kommunerna.

Kommuner längs med Göta älv kan få bidrag för hela kostnaden för att förebygga skred

19 november 2020, 13:54

Regeringen beslutade torsdagen den 19 november att SGI, Statens geotekniska institut, genom Delegationen för Göta älv, kan finansiera hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag för att förebygga ras och skred längs Göta älv.

Med klimatförändringar ökar riskerna för ras och skred längs Göta älv på sikt. För att minska riskerna har kommuner längs med Göta älv tidigare kunnat ansöka om bidrag för konkreta geotekniska åtgärder upp till 70 procent av kostnaden.

- Det har varit ett hinder för mindre kommuner med begränsade resurser. Att nu staten kan finansiera hela kostnaden är ett glädjande besked. Det innebär att vi kan sätta igång och åtgärda de viktigaste områdena först, så snart som möjligt, säger Per Bolin, chef för Delegationen för Göta älv på SGI.

Stora följder
Ett skred eller ras längs Göta älv kan få katastrofala följder för samhälle och enskilda människor. Göta älv är dricksvattentäkt för ca 700 000 människor i Västra Götalandsregionen. Ett skred i ett förorenat område kan t ex få betydande följder för vattenförsörjningen. Ras och skred kan också påverka bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning.

Statens geotekniska institut har inrättat Delegationen för Göta älv. Delegationen finansierar konkreta geotekniska åtgärder längs älven. Syftet är att minska sannolikheten för ras och skred i områden med förhöjd risk. Kommunerna ansöker om bidragen.

För mera information: Per Bolin , SGI tel 031-749 65 95
Regeringens pressmeddelande
Läs mera om Delegationen för Göta älv

Senast uppdaterad/granskad: 2020-11-19
Hjälpte informationen dig?