Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Järnvägsspår som har blivit översvämmade. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Problemen kan komma att bli värre i takt med klimatförändringen och mera nederbörd.

Klimatförändringen kan förvärra sättningar i vägar och järnvägar

29 januari 2020, 10:42

Nederbörd är den främsta orsaken till problem som sättningar eller ras och skred i väg/järnvägsbankar och undergrunder. Problem som kan komma att bli värre i takt med klimatförändringen.

Det visar en studie vid Statens geotekniska institut (SGI) som nyligen publicerats.

Studien har omfattat en översiktlig analys av rapporterade skadehändelser inom Trafikverket (dåvarande Banverket) Region Norr under åren 1998 till 2015, en fördjupad analys av de vanligast förekommande problemtyperna samt en litteraturstudie.

Nederbörd
Analysen visar generellt att nederbörd är den yttersta orsaken till huvuddelen av händelserna, att största problemet utgörs av sättningar på grund av vatten i underbyggnad och att det huvudsakligen involverar geokonstruktionerna bankar och undergrund.

Även problem med trumkonstruktioner och avvattningsanläggningar utgör ett stort problem, vilket i sin tur är kopplat till vatten i underbyggnad. Skred och ras utgör den tredje problemgruppen, vilken är allvarligare eftersom den kan leda till stora skador och olyckstillbud.

Underhåll
Kontinuerligt underhåll av väg- och järnvägsnätet utförs som planerat underhåll eller mer eller mindre akuta insatser vid skador och problem. Kunskapen om befintliga konstruktioners egenskaper är grunden för tillståndsbedömning och planerat effektivt underhåll.

(Geo)konstruktioners egenskaper kan förändras med klimatförändringar. Målsättningen med uppdraget som nu presenteras i rapporten: ”Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster” är att en bedömning av egenskapsförändringar i en geokonstruktion på grund av olika klimatförutsättningar ska kunna göras.

Mera information: Hjördis Löfroth tel 013-20 18 54

Läs rapporten

Senast uppdaterad/granskad: 2020-01-29
Hjälpte informationen dig?