Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Man står vänd mot digital skärm som visar visualisering av hus och gator i stadsmiljö. Foto: Jim Hedfors, SGI

Studiebesök gjordes för att titta på visualiseringsteknik för frågor inom klimatanpassning.

Kick-off för forskningsprojektet CAMEL i Norrköping

13 mars 2018, 08:45

Forskningsprojektet CAMEL ska använda visualiseringsteknik för att åskådliggöra möjligheter och hinder med planerad reträtt i strandnära områden. Forskare från RISE, Linköpings universitet, SGI och SMHI har samlats i Norrköping den 13-14 mars för att bland annat se exempel på visualisering.

– Vi har en första träff i projektet och passar på att besöka RISE studio för att titta på visualiseringar och få inspiration, säger projektledare Gunnel Göransson vid Statens geotekniska institut, SGI.

Klimatanpassning genom planerad reträtt innebär att man skapar utrymme för vattnet genom att till exempel omlokalisera byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljöer. Med teknikens hjälp ska forskarna inom CAMEL tydliggöra hinder och visa vilka möjligheter som planerad reträtt kan bidra med i urbana miljöer. Visualiseringen är tänkt att fungera som ett underlag för beslutsfattare när det gäller långsiktig hållbar markanvändning.

Forskarna ska göra fallstudier i Umeå, Trelleborg, Göteborg och Kungsbacka samt Karlstad. Redan i år planeras workshops för kommuner och länsstyrelser från de områdena.

– Vi vill veta mer om hur intressenter i olika samhällssektorer ser på de utmaningar och möjligheter som finns med strategisk anpassning till en rörlig strandlinje. Utifrån det ska vi titta på klimatförändringens effekter generellt i Sverige och specifikt för våra olika fallstudieområden, säger Gunnel Göransson.

CAMEL är ett tvärvetenskapligt projekt och berör ämnen som regional utveckling, statsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Projektet pågår 2018-2020.

För mer information kontakta Gunnel Göransson, 031-778 65 67, gunnel.goransson@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2018-03-14
Hjälpte informationen dig?