Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Helikopter med mätram Foto: SGU

Jordarter kartläggs med hjälp av helikopter

26 september 2018, 13:55

Med start i oktober 2018 utför Statens geotekniska institut geofysiska undersökningar med helikopter, som flyger på låg höjd utmed Ångermanälven. Syftet med undersökningarna är att undersöka jordarter i marken.

Resultaten från helikoptermätningarna ingår sedan i en jordlagermodell, tillsammans med bland annat material från geotekniska fältundersökningar. Modellen ger viktig kunskap i arbetet med att kartlägga skredrisken längs Ångermanälven.

Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken, med en mätram hängande under sig. Undersökningsområdet sträcker sig 600 meter på var sida om älven mellan Hammarsbron och Näsåker. Flygningarna påbörjas under vecka 40 och beräknas pågå i cirka tio dagar. 

Statens geotekniska institut (SGI) gör skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med hjälp av klimatanpassningsanslag. SGI gör en övergripande skredriskanalys som inbegriper sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och ännu obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt att ge ett förbättrat planeringsunderlag för berörda kommuner.

Undersökningarna längs Ångermanälven inleddes 2015. Längs älven finns stabilitetsproblem bland annat vid de höga niporna, och skred och ras sker kontinuerligt.

För mer information om helikopterundersökningen, kontakta:
Ulrika Isacsson, ulrika.isacsson@swedgeo.se, tel: 031-778 65 70

Karta över Ångermanälven, markering visar mätområde för helikopter Foto: SGI

Markeringen visar undersökningsområdet längs Ångermanälven

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-26
Hjälpte informationen dig?