Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Porträttbild av generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Foto: Oscar Lürén

Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

SGI en viktig nationell aktör

17 januari 2020, 14:12

-Vi går in i 20-talet med nya utmaningar. 2030 ska FN:s globala hållbarhetsmål vara genomförda. Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller hållbarhet. I den resan är SGI en viktig nationell aktör med ett särskilt ansvar. Det berättar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

- Under 2020 ska vår blick vara inställd på det kommande decenniet, fastslår generaldirektören. Vi arbetar just nu med olika strategier som stödjer ett långsiktigt arbetssätt.

- Göta älv är ett av Sveriges mest skreddrabbade områden. Kvickleran utmed älvdalen gör att mindre skred snabbt kan få omfattande konsekvenser för bebyggelse och vattenförsörjningen till Göteborg och omgivande kommuner. Detta är ett långsiktigt uppdrag inom Delegationen för Göta älv där vi arbetar tillsammans med sex kommuner, myndigheter och länsstyrelser.

SGI har nyligen fått ett fördubblat anslag, från 20 till 40 miljoner för det egna arbetet med området kring Göta älv.

SGI har även fått i uppdrag av regeringen att identifiera särskilda riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar:

- Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ska vi rangordna de riskområden som finns och beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna, berättar Åsa-Britt Karlsson.

Ett annat regeringsuppdrag handlar om att öka kunskapen om förorenade sediment:

- Miljögifter i sediment sprids ofta till omgivande vattenmiljöer. Tillsammans med bland annat Naturvårdsverket ska vi vara med och ta fram mer kunskap om utbredningen och ta ställning till vilka åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst. Målet är ta fram en långsiktig nationell prioriteringsplan, avslutar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-01-17
Hjälpte informationen dig?