Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Grävmaskin och hög med jordmassor i förgrunden. Foto: Helena Branzén, SGI

Vid schaktning och muddring uppkommer stora mängder massor som måste omhändertas på något sätt.

Förstudie om hantering av jord- och muddringsmassor

25 april 2018, 13:15

SGI har tagit fram en förstudie, Hantering av förorenade jord- och muddringsmassor.

Förstudien ska beskriva miljöprövningsprocessen för hantering av förorenade jord- och muddringsmassor med tillhörande regelverk och identifiera särskilda behov av förtydliganden och vägledning i den processen.

Rapporten innehåller en översiktlig beskrivning av hur ärenden som berör hantering och behandling av förorenade jord- och muddringsmassor vanligtvis handläggs och hur hanteringen av massorna påverkar vilka regler och bestämmelser som behöver beaktas.

Det kan vara lagtexter, vägledande domar och/eller vägledningar och rekommendationer.

SGI:s rapport kan medverka till att nya vägledningar och rekommendationer utformas som styr hanteringen av förorenade massor mot att bli likvärdig och miljömässigt hållbar.

Läs förstudien>> (PDF, Okänd storlek)

Mera information: Peter Flyhammar tel 040-35 67 77

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig?