Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Furusundsleden naturanpassade erosionsskydd Foto: Per Danielsson, SGI

Stranderosion hotar stränderna i Furusundsleden, men naturanpassade erosionsskydd ska förebygga skador.

Naturanpassade erosionsskydd ska skydda Furusundsleden

4 maj 2018, 09:12

Fartygstrafiken i Furusundsleden förvärrar erosionen längs stränderna. Nu bygger Statens geotekniska institut (SGI) naturanpassade erosionsskydd för att skydda natur och friluftsliv. Arbetet ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH).

­Erosionen äter långsamt upp stränderna längs Furusundsleden. För att motverka det anlägger forskarna olika typer av naturanpassade erosionsskydd av växter, kokosfiber och andra naturmaterial längs delar av stranden.

Försöken görs på totalt fem olika platser i Furusundsleden. Först ut är områdena vid Nykvarnsholme, Kopparnäs samt Staboudde. Projektet kommer att ha betydelse för användningen av naturanpassade erosionsskydd i hela Sverige.

Stranderosion innebär att vattnets rörelse nöter ned stränderna. Erosion är ofta en naturlig process men i Furusundsleden påskyndas den av vågor från fartygstrafiken. Vanligtvis består erosionsskydd längs farleder av hårda material i exempelvis sten eller betong. Hårda skydd kan emellertid skada ekosystemet eller orsaka erosion på andra ställen vid vattnet.

­­Minskar skadorna
- Naturanpassade erosionsskydd minskar erosionsskadorna utan att påverka den biologiska mångfalden, ekosystemen eller friluftslivet, säger Per Danielsson, projektledare och nationell samordnare för stranderosion vid SGI.

Hastighetssänkning är en annan möjlig men inte tillräcklig åtgärd, enligt projektets forskare. 

­- Hastigheten har sänkts i Furusundsleden. Det lindrar erosionen men det löser inte hela problemet, utan olika typer av erosionsskydd behövs också, menar Per Danielsson.  

Om försöket i Kopparnäs: Barriärer av kokosfiberrullar anläggs nordöst om bryggan. Kokosfiberrullarna förankras på någon decimeters djup och dämpar fartygsvågorna, vilket gör att vegetation kan etablera sig.

Om försöket vid Nykvarnsholme: Innanför en naturlig barriär av sten återfylls slänten med moränjord där vegetationen förväntas återetablera sig.

Om försöket vid Staboudde: Innanför en barriär av sten fylls halva området ut med moränjord och vegetation av strandväxter. Den andra halvan fylls inte ut med något jordmaterial, för att se om sediment byggs upp naturligt bakom barriären.

För mera information: Per Danielsson tel 031-749 65 82

Senast uppdaterad/granskad: 2018-05-04
Hjälpte informationen dig?