Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Delegationen för Göta älv Foto: Per Samuelson SGI

Delegationen har inlett sitt viktiga arbete.

Delegationen för Göta älv har inlett sitt arbete

30 maj 2018, 09:23

Delegationen för Göta älv har haft sitt första möte i Göteborg. Representanter för tretton intressenter samlades för att inleda arbetet som ska göra Göta älvdalen säkrare från ras och skred.

Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppgift av regeringen att bilda en delegation för Göta älv. Syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar risken för ras och skred i älvdalen. Åtgärderna kan finansieras med upp till 70 procent i statliga bidrag, som betalas ut från SGI.

Ras och skred kan påverka bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar och järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning. Göta älv är också dricksvattentäkt för 700 000 människor i regionen och ett skred i ett förorenat område kan få katastrofala följder för dricksvattenförsörjningen. 

För första gången samlades representanter för 13 av de aktörer som regeringen pekat ut i sitt uppdrag till SGI.

Positivt
–Delegationens första möte blev lyckat och ett positivt avstamp inför det svåra men angelägna arbete som nu väntar oss, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

SGI:s generaldirektör kommer att fatta beslut om statsbidragen. Totalt finns det i år 40 miljoner kronor som bidrag till stabilitetsförbättrande åtgärder och under 2019 90 miljoner.

Sekretariat
Under sommaren bildas ett sekretariat vid SGI för att stödja det fortsatta arbetet i delegationen, som har sitt första beslutssammanträde den 3 september. Då ska de första områdena, där konkreta åtgärder ska vidtas, pekas ut.

Delegationen för Göta älv består idag av representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, och Kungälvs kommuner, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut (SGI).

För mera information, kontakta Yvonne Rogbeck tel 013-20 18 93
Läs mera om delegationen>>

Senast uppdaterad/granskad: 2018-05-31
Hjälpte informationen dig?