Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Batymetrisk undersökning i Göta älv Foto: SGI

Foto från pågående batymetrisk mätning i Göta älv.

Bottenmätning i Göta älv ökar kunskap om skredrisken

23 oktober 2019, 10:24

Statens geotekniska institut, SGI har tillsammans med Clinton Marine Survey utfört en bottenmätning i Göta älv för att undersöka bottenstabiliteten och risken för jordskred.

Det är första gången på åtta år som bottenundersökningen, en så kallad batymetri, har utförts. Den innebär att SGI får en bättre uppfattning om bottenförhållandena i älven jämfört med tidigare, och hur de påverkar stabiliteten i älven och därmed risken för ras och skred.

Undersökningen av älven har gjorts från Vargön i Vänersborg till Göta älvbron i Göteborg, samt delar av Nordre älv.

Mätningsuppdraget påbörjades i slutet av 2018 och färdigställdes tidigare i år. I samband med bottenmätningarna har även cirka 80 prover av ytsediment tagits och analyserats på ett geotekniskt laboratorium. Prover på de ytligaste bottensedimenten har tagits för att veta vad botten består av för jordart i olika delar av älven.

Jämförelser med tidigare
–Vi kommer också att använda underlaget för jämförelser med tidigare utförda bottenmätningar i älven, för att bland annat ta reda på hur mycket sedimenten förflyttar sig, så kallad erosion och deposition, berättar geotekniker Måns Dahlström på SGI.

Underlaget från bottenmätningen kommer att bland annat användas i de stabilitetsutredningar och åtgärder som pågår inom ramen för Delegationen för Göta älv.

Regeringsuppdrag
Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2019 finns drygt 90 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2020 lika mycket. Kommunerna ansöker om bidrag.

I delegationen ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

För mera information om batymetri-undersökningarna:
Måns Dahlström tel 031 778 65 77
Sekretariatet, Delegationen för Göta älv

Läs mera om Delegationen för Göta älv

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-10-23
Hjälpte informationen dig?