Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Mås som flyger nära vattenytan. Foto: Per Samuelson, SGI

Ale kommun får bidrag för ras- och skredsäkrande åtgärder vid Göta älv.

Statsbidrag till Ale kommun för skredsäkrande åtgärder

20 juni 2019, 10:39

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut 1,4 miljoner kronor i statliga bidrag för ras- och skredsäkrande åtgärder i Göta älvdalen. Det är Ale kommun som får bidraget för ett objekt i direkt anslutning till det område i Älvängens västra industriområde som ska saneras och stabiliseras.

SGI bedömer det vara av stor samhällsnytta att samordna dessa projekt så att åtgärderna utförs parallellt. Åtgärden ska vara slutförd innan den 30 juni 2022.

SGI återremitterar samtidigt en annan ansökan från Ale kommun om fastigheten Skönningared 5:3 m fl. SGI gör här bedömningen att ett skred på fastigheten inte skulle påverka Göta älvs flöde.

SGI återremitterar även Lilla Edets kommuns ansökan gällande åtgärder vid Skansenvägen. Här är slutrapporten från den fördjupade undersökningen ännu inte klar.

De statliga bidragen delas ut av Statens geotekniska institut (SGI) efter yttrande från Delegationen för Göta älv och bygger på en statlig bidragsnivå om 70 procent av de totala kostnaderna.

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2019 finns drygt 90 miljoner kronor tillgängliga för utdelning. Kommunerna ansöker om bidrag.

I Delegationen för Göta älv ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-06-20
Hjälpte informationen dig?