Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Mastersuppsats om planerad reträtt

Konceptet ’managed realignment’ (ungefär motsvarande planerad reträtt) har utforskats som en möjlig klimatanpassningsstrategi i Sverige. Arbetet omfattar en litteraturstudie och en serie intervjuer med kommuntjänstepersoner på Trel-leborg, Halmstad och Karlstad kommun.

Anelya Isayeva vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har inom ramen för CAMEL genomfört masterarbetet med uppsatsen Managed realignment – a future climate change adaptation strategy in Sweden? Case studies from Swedish municipalities.

Studien har haft ett fokus på territoriell styrning. Den utgick från följande frågeställningar:

  • Vilka är de nuvarande begränsningarna och möjligheterna för att implementera planerad reträtt (managed realignment) i Sverige?
  • Vad skulle behövas just nu för att planerad reträtt ska kunna bli en klimatanpassningsstrategi i Sverige?

Hinder: Begränsad kunskap om planerad reträtt som koncept, osäkerheter kring finansiering och juridiska aspekter, kustens ekonomiska potential och låg tilltro till hårda skydd.

Möjligheter: Oundvikliga konsekvenser av klimatförändring som medför att ’det gamla sättet att skydda sig’ inte kommer att räcka, ökade drift- och underhållskostnader, för hårda ingenjörsmässiga skyddskonstruktioner, ökat stöd från länsstyrelser för planerad reträtt och ett mål om att implementera naturvänliga åtgärder.

Behov: Kommunerna behöver bevis på de långsiktiga fördelar med planerad reträtt som är relevanta för deras strand- och kustområden. Den svenska termen ’planerad reträtt’ behöver ersättas med en annan term eftersom termen skapar förvirring. Kommunerna behöver hålla processen för klimatanpassning så transparent som möjligt och låta olika intressenter, särskilt lokbefolkningen, delta i beslutsfattandet.

Länk till Anelyas mastersuppsats i databasen diva

Senast uppdaterad/granskad: 2020-03-20
Hjälpte informationen dig?