Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Klimatanpassning genom planerad reträtt - CAMEL

Forskning om hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi inom klimatanpassning.

När havet stiger och flöden i vattendrag ökar, diskuteras sällan möjligheten till att exploatera eller att omlokalisera byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner till annan mer lämplig plats. En orsak till detta kan vara att planerad reträtt är en känslig fråga, men det kan också bero på okunskap om vad planerad reträtt är och vad det innebär.

Syftet med CAMEL-projektet är att visa hur planerad reträtt kan bli ett möjligt alternativ för klimatanpassning. Målet är att öka samhällets anpassningsförmåga till klimatförändring genom att tillåta en mer flexibel rörelse av kust- och strandlinje, vilket kommer att gynna både miljön och den socioekonomiska utvecklingen.

Projektet kommer att analysera vilka tekniska, rättsliga, sociala och styrande hinder som finns på olika nivåer i samhället, vilka av dessa hinder som är mest kritiska och hur de kan övervinnas. Projektet kommer att visa hur man med hjälp av innovativ och interaktiv visualisering kan tydliggöra hinder och se vilka möjligheter som planerad reträtt kan bidra med och som kan fungera som ett underlag för beslutsfattare för att ta beslut om långsiktig hållbar markanvändning.

Forskningsprojektet CAMEL pågår 2018-2020 och är ett samarbete med partners i centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings universitet och SMHI. Projektet finansieras av Formas.

Projektets engelska titel är Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL).

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-26
Hjälpte informationen dig?