Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

För dig som söker forskningsmedel

Här finns information och ansökningshandlingar för dig som vill söka forskningsmedel inom Tuffo. Observera att steg 1 inom utlysning 2022 nu är stängd och att endast de som har gått vidare till steg 2 har möjlighet att skicka in en fullständig ansökan.

I "Anvisningar för ansökan" kan du läsa om ansökningsprocessen och reglerna för utlysningen. Där finns också information om hur utvärderingen av ansökningar går till och vilka utvärderingskriterier som används. 

Utlysningens moment och tidplan

Ansökningen av medel från Tuffo görs i två steg. Steg 1 ska innehålla en idéskiss och steg 2 ska bestå av en fullständig ansökan. En utvärdering sker i varje steg. Utvalda idéskisser i steg 1 går vidare till steg 2.

Steg 1 - Idéskiss

Projektidén ska beskrivas översiktligt. I ansökan ska en tänkt projektorganisation presenteras som inkluderar de aktörer som aktivt ska bidra till projektets genomförande. Idéskisserna bedöms utifrån potentialen i den tänkta projektorganisationen och trovärdigheten i idén i relation till målen för Tuffo och utlysningen.

Steg 2 – Fullständig ansökan

De som har gått vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan. Projektidén och den potentiella samhällsnyttan ska i ansökan steg 2 beskrivas mer detaljerat. Valda efterbehandlingsobjekt för projektet ska namnges och beskrivas. Ansökan ska även innehålla en beskrivning av projektgruppens kompetens, planerad samverkan och metoder för spridning och nyttiggörande av resultaten.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-12-08
Hjälpte informationen dig?